دتکتور گاز اکسیژن چیست و در کجا کاربرد دارد

دتکتور گاز اکسیژن چیست و در کجا کاربرد دارد

دتکتور گاز اکسیژن چیست و در کجا کاربرد دارد

Blog Article


قیمت نصب دتکتور حساس به نشت گاز اکسیژن. هزینه نصب
دتکتور گاز یا گازسنج ، یکی از انواع تجهیزات ایمنی است که برای تشخیص حضور گازهای سمی یا قابل اشتعال و یا تشخیص میزان اکسیژن محیط استفاده می شود .
دتکتورهای گاز اکسیژن برای ایمنی در برابر حوادثی که ممکن است منجر به کاهش سطح اکسیژن در محیط شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مکان‌هایی مانند کارخانجات صنعتی
دتکتور گاز اکسیژن (Oxygen gas detector) دستگاهی با حساسیت بالا است، که برای اندازه‌گیری غلظت اکسیژن در محیط‌های صنعتی و تجاری کاربرد دارد. این پروسنس دستگاه‌ها به طور گسترده‌ای در صنایع، محیط‌های کاری و حتی کاربردهای خانگی استفاده می‌شوند.

Report this page